تربیت بدنی

تربیت بدنی

  • مسئول تربیت بدنی مرکز جناب آقای حسن محمود آبادی
  • مقام های کسب شده توسط ورزشکاران مرکز

حسین خرسند 

قهرمان پرتاب نیزه در سال 2016 امارات

قهرمان  پرتاب دیسک پارآسیایی جاکارتا در سال 2018

سید محمد جعفری طباطبائی جعفری

عضو تیم ملی قایقرانی جانبازان و معلولین و رشته های شنا، تنیس روی میز، تنیس روی چمن، بولینگ و صخره نوردی

مهناز فتحی

قهرمان بوچیا

کسب مدال برنز (مقام سوم)  مسابقات لیگ برتر بوچیا سال 1391

کسب مدال برنز (مقام سوم)  مسابقات برتر لیگ بوچیا سال های 1394و 1395

کسب مدال طلا در بزرگداشت ورزش جانبازان و معلولین در سال 1396

کسب مدال طلا (مقام اول) در مسابقات شهرداری منطقه 12 در سال 1397

کسب مدال نقره (مقام دوم) در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1398

کسب مدال طلا (مقام اول) در مسابقات لیگ برتر سال 1398

اعظم مهدیزاده

قهرمان تنیس روی میز

عضو تیم ملی تنیس روی میز معلولین و کسب مقام های اول و دوم کشوری و لیگ برتری در سال های متوالی از سال 1382 تا کنون

 

الهه قلی پور الاشتی

قهرمان پتانگ

کسب مدال طلا (مقام اول) سومین دوره مسابقات کشوری پتانگ در سال 1398

ملیحه حصار خانی

قهرمان وزنه برداری

کسب مقام دوم مسابقات کشوری وزنه برداری در سال 1398

طاهره محمدی

قهرمان تیراندازی

کسب مقام برتر کشوری در مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی در سالهای متعدد

فاطمه بهمنی

قهرمان بوچیا

دارنده مقام سوم مسابقات بوچیا در آسیا، همچنین مقام اول مسابقات استان تهران