قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مددکاری اجتماعی ترم ۳

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مددکاری اجتماعی ترم ۳

کلاس های درس استاد خانم دکتر ساری خانی روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه برگزار نمی گردد.