قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مددکاری اجتماعی ترم ۳

۴ آبان ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مددکاری اجتماعی ترم ۳

زمان شروع کلاس درس بکارگیری برنامه ها و منابع اجتماعی استاد آقای دکتر فکرآزاد در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۱ به ساعت ۱۳ (همان روز) تغییر یافت.