قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۲

۲۷ بهمن ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۲

کلاس درس مکاتبات استاد خانم کریمی روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۶ برگزار نمی گردد.