قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی روابط عمومی ترم۳ – تغییر برنامه کلاسی

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی روابط عمومی ترم۳

❌❌❌❌تغییر برنامه کلاسی ❌❌❌❌

کلاس درس “فرهنگ عمومی” استاد سرکار خانم دکتر علیزاده چهارشنبه ها ساعت ۱۴-۱۲
و کلاس درس “وبلاگ نویسی” سرکار خانم اکبرپور چهارشنبه ها ساعت ۱۶-۱۴ برگزار میگردد.

معاونت آموزش: ۹۹/۰۶/۲۴