فعالیت های فرهنگی

دسته بندی

مسابقات قهرمانی کشوری دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ( رشته دارت آنلاین) دانشجویان گرامی جهت ثبت نام با خانم نوروزی تماس حاصل نمایید. شماره تماس ۸۸۳۷۱۱۰۱ داخلی ۱۳ آئین نامه هفتمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی “رشته دارت آنلاین“
1 2