❌❌قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی ترم ۱

کلاس درس “تاریخ تحلیلی صدر اسلام” استاد سرکار خانم ذبیحی نژاد از روز دوشنبه مورخ ۲۹ فروردین ماه ساعت ۱۸-۱۶ به صورت حضوری برگزار خواهد شد.