❌❌قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی

کلاس درس “اخلاق اسلامی” استاد سرکار خانم زینعلی از روز شنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴-۱۲ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

 

کلاس درس “اصول سرپرستی” استاد سرکار خانم دکتر علی زاده از روز شنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶-۱۴به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

 

کلاس درس “کارآفرینی” استاد جناب آقای دکتر صدیقی مقدم از روز سه شنبه مورخ ۳۰ فروردین ماه ساعت ۱۴-۱۲ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

 

کلاس درس “دانش خانواده و جمعیت “ استاد سرکار خانم زینعلی از روز سه شنبه مورخ ۳۰ فروردین ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.