قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری مالی ترم ۳

کلاس درس ” حسابداری بهای تمام شده ۱” استاد جناب آقای ولی پور صرفا روز یکشنبه مورخ ۲۸فروردین ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

 

کلاس درس ” سیستم سفارشات خرید و انبارداری” صرفا روز یکشنبه مورخ ۲۸فروردین ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.