قابل توجه دانشجویان گرامی: “نکات مهم انتخاب واحد”

❌❌نکات مهم انتخاب واحد❌❌

⚠️انتخاب واحد صرفاً به صورت اینترنتی، از طریق سامانه هم آوا، توسط دانشجو، مطابق با زمان بندی اعلام شده دانشگاه و براساس ورودی، ( سه رقم اول شماره دانشجویی) انجام خواهد شد.

📍لازم به ذکر است انتخاب واحد هر ورودی در روز تعیین شده طبق تقویم آموزشی می باشد.

🔻رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی از جمله رعایت همنیازی و پیشنیازی، رعایت حداقل و حداکثر واحد برعهده شخص دانشجو بوده و مرکز هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

📍 حتما قبل از انتخاب واحد “نیمرخ تحصیلی” خود را بروز رسانی کنید.

🔻حداقل واحد انتخابی ۱۲ واحد
🔻حداکثر واحد انتخابی ۲۰ واحد
🔻دانشجویان مشروطی که معدل کمتر از ۱۲ اخذ نموده اند فقط امکان اخذ ۱۴ واحد دارند.

⚠️درنظرداشته باشید در صورتیکه ترم آخر نیستید از دروس گروه معارف فقط یک درس اخذ نمایید مگر درس گروه معارف را در ترم های گذشته نمره قبولی کسب نکرده باشید می توانید با درسی دیگر از گروه معارف اسلامی انتخاب واحد نمایید.

📍نکته: غیبت در درس گروه معارف به عنوان درس افتاده تلقی نمی گردد.
درصورت اخذ بیشتر از یکدرس گروه معارف، درس اضافه توسط آموزش حذف میگردد.

📍در صورتی که دانشجویی در ترم های مهر یا بهمن (غیر از ترم تابستان) درس کارورزی ۱ یا ۲ را اخذ نمایند حداکثر مجاز به اخذ ۱۲ واحد درسی دیگر می باشد (در مجموع ۱۴ واحد درسی).

📍اخذ کارورزی ۲ و پروژه تنها در صورت گذراندن ۵۰ واحد درسی مجاز خواهد بود در غیر اینصورت توسط مرکز حذف خواهد شد.

◀️ مهمان شدن در دروس کاربینی و کارورزی ممنوع می باشد.

📍کارورزی ۱ پیشنیاز کارورزی ۲ می باشد.

📍در صورتی که در ترم های گذشته درس کاربینی را نگذرانده اید، حتما این درس را باید اخذ کنید.

📍هر دانشجو فقط یک بار می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

📍 تمام دانشجویان ورودی های مهر ۱۳۹۸ (۹۸۱) و ماقبل نیاز به اخذ سنوات تحصیلی جهت ادامه تحصیل می باشند. حتما با واحد آموزش پیگیری نمایند.

📍حداکثر تعداد ترم های مجاز به تحصیل برای تمام دوره ها ۵ نیمسال می باشد (بعلاوه دو نیمسال تابستان).

📍در صورتی که درسی را با گروهی اخذ می کنید حتما درس های دیگر را از همان گروه انتخاب کنید تا تداخل کلاسی در هنگام انتخاب واحد نداشته باشید. در غیر اینصورت توسط کارشناس دروس جابه جا خواهد شد.

📍 دانشجویانی که با درس کارورزی ۲ حداکثر ۱۸ واحد درسی جهت فراغت از تحصیل دارند دانشجوی ترم آخر بوده و این دانشجویان باید جهت تایید ترم آخر بودن دانشجو در سامانه هم آوا با واحد آموزش مرکز پیگیری نمایند.

📍 در صورتی که در ترم های قبلی مرخصی تحصیلی داشته اید و یا دروسی را اخذ نکرده اید که الان ارائه نشده است جهت بررسی با واحد آموزش پیگیری نمائید.

📍در صورتی که تعدادی درس اخذ نموده اید و پرداخت نهایی زده اید و دوباره درسی را اخذ می کنید حتما دوباره باید دروس نهایی شده و مبلغ مالی جهت نهایی شدن دروس پرداخت شود.

❌❌دانشجویانی که دارای دو نیمسال مشروطی باشند از طبق قوانین آموزشی حق ادامه تحصیل را ندارند.

💰💰💰💰تذکر مالی:

➖بعد از انتخاب واحد نسبت به پرداخت مبلغ در نظر گرفته شده اقدام نمایید.

پس از انتخاب واحد نهایتاً تا ۲ ساعت (۱۲۰ دقیقه ) فرصت پرداخت شهریه وجود دارد در صورت عدم پرداخت، انتخاب واحد به صورت اتوماتیک توسط سیستم هم آوا حذف خواهد شد.

❌❌جهت پرداخت پس از انجام انتخاب واحد از همان صفحه انتخاب واحد گزینه ” نهایی کردن انتخاب واحد ” را انتخاب نموده و پس از پرداخت با مراجعه به صفحه انتخاب واحد از درج علامت ✅ در ستون ” تایید ” اطمینان حاصل فرمایید.