🔴🔴 طبق تقویم آموزشی، زمان ثبت نام عدم حدنصاب پذیرفته شدگان دوره های کاردانی و کارشناسی (ناپیوسته) بهمن ماه سال ۱۴۰۰، از روز شنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه تا روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه می باشد.

ثبت درخواست تغییر پذیرش در رشته جدید، مرکز جدید و یا در مرکز و رشته جدید توسط دانشجو صورت میگیرد، انتخاب واحد و بررسی توسط مرکز آموزشی مقصد می باشد.

❌❌دانشجویان در صورت راهنمایی جهت ثبت درخواست با مرکز تماس حاصل نمایند.