❌❌❌به اطلاع دانشجویان گرامی کاردانی و کارشناسی حسابداری مالی که درس“کارورزی۱” را با “استاد جناب آقای پاکزاد” اخذ نموده اند می رساند:

“آخرین مهلت ارائه گزارشات خود به استاد مربوطه تا روز پنجشنبه مورخ ۱۸ شهریورماه می باشد.”

ارسال از طریق ایمیل ذیل می باشد.

pakzad1349@gmail.com