❌❌به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی می رساند:

کلاس درس “مبانی مدیریت سرمایه گذاری” استاد سرکار خانم فرخ زاد روز یکشنبه مورخ ۱۶ خردادماه (تعطیل رسمی) طبق روال معمول در زمان خود برگزار خواهد شد.

تاریخ نصب اطلاعیه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱