اطلاعیه جلسه توجیهی درس “کاربینی”رشته “روابط عمومی

⭕️ اطلاعیه جلسه توجیهی درس “کاربینی”رشته “روابط عمومی” با استاد “سرکار خانم رجایی”:

✅ جلسه توجیهی درس کاربینی دانشجویان ترم یک ورودی بهمن ماه ۱۳۹۹ طبق روز و ساعات زیر برگزار خواهد شد:

⏰ مقطع کاردانی : روز یکشنبه مورخ ۲۹ فروردین ماه ساعت ۱۷

⏰ مقطع کارشناسی : روز سه شنبه مورخ ۳۱ فروردین ماه ساعت ۱۷

🔴 حضور کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی است.

تاریخ نصب اطلاعیه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۷