قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۱

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۱:

کلاس درس جبرانی “اصول و روشهای ترجمه” با استاد آقای دکتر یارمحمدی در روزهای سه شنبه ساعت ۲۰-۱۸ برگزار میگردد.

لازم به ذکر است که از این هفته روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ برگزار میگردد.

معاونت آموزش: ۹۹/۰۹/۰۲