قابل توجه دانشجویانی که قصد دارند میهمان شوند

اطلاعیه میهمان

زمان تمدید ثبت درخواست میهمان برای نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 در سامانه آموزشی هم آوا از تاریخ 99/07/05 لغایت 99/07/10 می باشد.