مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی

  • مشاور مرکز: سرکار خانم دکتر سارا پیام شاد

     ساعات کار مشاور در مرکز آموزش علمی کاربردی رعد:

                روزهای شنبه و چهارشنبه به صورت تلفنی از ساعت 10 الی 15

                (تماس با شماره 09058813604)

               روزهای دوشنبه به صورت حضوری از ساعت 9 الی 15

جهت تعیین وقت مشاوره به صورت حضوری می توانید با شماره 88371101 داخلی4 سرکار خانم نوروزی تماس بگیرید