اطلاعیه کلاس های کنسل شده

قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری ورودی مهرماه۹۶

کلاس درس زبان پیش دانشگاهی  استاد خانم صدرایی منش روز یکشنبه ۳۰ مهرماه تشکیل نمیگردد.
اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

کلاس درس "پژوهش عملیاتی (۱)" استاد: آقای توکلی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۰۲/۹۵ ساعت  ۲۰- ۱۷:۳۰ تشکیل نمی گردد.

*بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد*

اطلاعيه عدم تشکیل کلاسهای درس استاد خانم همتی

نام درس

تاریخ عدم تشکیل

ارتباطات انسانی

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۲۳

روانشناسی کار

یکشنبه ۹۵/۰۲/۱۹

اطلاعيه عدم تشکیل درس استاد خانم صادقی

نام درس

تاریخ عدم تشکیل

زبان تخصصی مالی (۲)

چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروههای (B و C)

چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروه A

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۱۶

حقوق بازرگانی

چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

کلاس درس: کارگاه تکنیک های تصویرسازی استاد: آقای سلماسی در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۴ تشکیل نمی­گردد.

*بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.*

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

کلاسهای درس استاد: خانم فلاح پور روز پنج­شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۹

تشکیل نمی­گردد.

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

کلاسهای درس استاد: آقای فروزنده روز ­شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۴

تشکیل نمی­گردد.

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

۹۳/کلاسهای درس استاد: خانم صادقی  روز یکشنبه مورخ ۰۱/۱۵

تشکیل نمی­گردد.

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس


کلاس درس"حسابداری مالی پیشرفته (۱)" استاد: آقای بیک زند ساعت ۲۰- ۱۶ روز چهار­شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ تشکیل نمی­گردد.

*بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.*