مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان

روند تسویه حساب

فارغ التحصیلان  بهمن  ماه ۱۳۹۵جهت انجام مراحل صدور گواهینامه موقت کاردانی وکارشناسی، ۲ نسخه از فرم تسویه حساب(فرم شماره۲۲) پرینت گرفته سپس طبق مراحل عنوان شده در فرم شماره ۱ در روزهای یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه از تاریخ
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ساعت ۹ الی ۱۴ به مرکزمراجعه نمایید.

۱- (فرم شماره یک)  روند تسویه حساب فارغ التحصیلان
۲- فرم تسویه حساب(فرم شماره دو)