مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان

اطلاعیه

فارغ التحصیلان  تیر  ماه ۱۳۹۶جهت انجام مراحل صدور گواهینامه

موقت کاردانی وکارشناسی،طبق اطلاعیه صادر شده در سایت مرکز اقدام نمایند.

  1. روند تسویه حساب فارغ التحصیلان
  2. فرم تسویه حساب فارغ الحصیلان