مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان

قابل توجه فارغ التحصیلان

جهت انجام مراحل صدور گواهینامه موقت کاردانی وکارشناسی، طبق اطلاعیه صادر شده در سایت مرکز اقدام نمایند.