مدرسان و تيم آموزشي

 


نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی حوزه همکاری رزومه
دکتر حسین علاقه بند
دکتری پزشکی رادیوتراپی
ریاست

دارد

آقاي دكتر محمود ايزدي دکتراي برق (کنترل)
معاونت آموزش 

دارد

 

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

حوزه همکاری

ایمیل

محمدرضا جاودان

لیسانس، مدیریت صنعتی

معاونت اداری و مالی

edari@raad-ac.ir

اعظم بیات

دانشجوی دکترا رشته شیمی و حاصلخیری خاک

کارشناس امور مدرسان

Lecturer@raad-ac.ir

مژگان رفیعی

کارشناسی رشته زبان انگلیسی

کارشناس امور آموزشی ترمیک

podemani@raad-ac.ir

مهری صفری

کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت آموزشی و برنامه ریزی)

کارشناس امور آموزش ترمیک

termic@raad-ac.ir

زهرا نوروزی

کارشناسی علوم تربیتی (مشاوره)

کارشناس امور دانشجویی

refahi@raad-ac.ir

سمیرا قلخانی

دیپلم

مسئول دفتر ریاست

info@raad-ac.ir

مونا مجرد

کاردانی مددکاری اجتماعی

مسئول امور بایگانی

student@raad-ac.ir

 

نام و نام خانوادگی
مدرک و رشته تحصیلی مدیر گروه

ایمیل

شهلا حسنی کلهری
دکتری ایران شناسی، مردم شناسی دروس عمومی و پایه

sh.hasanikalhori@raad-ac.ir

نسرین صانعی
کارشناس ارشد، مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی

n.sanee@raad-ac.ir

حمیرا صفاتی
کارشناسی ارشد، پژوهش هنر گرافیک

h.sefati@raad-ac.ir

زهرا لشگری
دکتری مدیریت بازرگانی ، حسابداری حسابداری

z.lashkari@raad-ac.ir

محمد جواد رجائیان
دکتری ریاضی محض
نرم افزار

m.rajaian@raad-ac.ir

حسن محمودآبادی برجلوئی کارشناسی ارشد تربیت بدنی تربیت بدنی
سرکار خانم اصلانی مترجمی زبان انگلیسی