اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان زبان انگلیسی ترم ۴

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان زبان انگلیسی ترم ۴

نيمسال دوم تحصیلی  ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

کارگاه و سمینار پیشرفته

آقای یارمحمدی

۱۱- ۸

۲

یکشنبه

ترجمه همزمان امور دینی و آئینی

خانم صدرایی منش

۱۲- ۱۰

۳

خواندن و درک متون پیشرفته

آقای توکلی

۱۴- ۱۲

۴

ترجمه همزمان امور ادبی و هنری

خانم معززی

۱۶:۴۵- ۱۴

۵

ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعی

۱۹:۳۰- ۱۶:۴۵

۶

کارورزی (۲)

خانم اصلانی

*

*دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری واحدهای کارورزی (۲) و کارگاه و سمینار پیشرفته پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.