اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۴

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۴

نيمسال دوم تحصیلی  ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی رسانه ای

خانم چهارسوقی

۱۴- ۱۱:۳۰

۲

خواندن و درک آثار مکتوب

آقای توکلی

۱۶- ۱۴

۳

خواندن و درک متون رسمی

خانم صدرایی منش

۱۸- ۱۶

۴

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی سیاسی

۲۰- ۱۸

۵

سه شنبه

اخلاق اسلامی

خانم زینعلی

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۶

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی

آقای یارمحمدی

۱۷- ۱۴:۳۰

۷

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی اداری و بازرگانی

خانم معززی

۱۹- ۱۷

۸

کارورزی (۲)

خانم اصلانی

*

*دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری واحد کارورزی (۲) پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.