اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی مدیریت فرهنگی ورزشی

برنامه درسي دوره کارشناسی مدیریت فرهنگی ورزشی

ترم ۴  نيمسال دوم تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

کارگاه ارتباط تصویری

خانم اکبرپور

۱۱- ۹

۲

طراحی دکور و غرفه آرایی

۱۳- ۱۱

۳

مدیریت تشریفات، رویدادها و جشنواره های فرهنگی- ورزشی

خانم تاج زادمهر

۱۵- ۱۳

۴

روابط بین الملل فرهنگی- ورزشی

خانم نظری

۱۷- ۱۵

۵

مدیریت بازاریابی فرهنگی ورزشی

۱۹- ۱۷

۶

دوشنبه

مدیریت بورس

خانم عنبری

۱۵- ۱۳

۷

روانشناسی کار

خانم نظری

۱۷- ۱۵

۸

کارورزی (۲)

خانم عنبری

*

*دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری واحد کارورزی (۲) پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.