اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات - ترم ۳


برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات - ترم ۳

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

نمایه سازی

یکشنبه

۹۷/۱۰/۲۳

۸:۳۰

۲

مدیریت ارتباط با مشتری

سه شنبه

۹۷/۱۰/۲۵

۱۱

۳

هوش مصنوعی

یکشنبه

۹۷/۱۰/۳۰

۹

۴

پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی

سه شنبه

۹۷/۱۱/۰۲

۱۰:۳۰

۵

انسان در اسلام

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۸:۳۰