اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی – ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

اصول و فنون مذاکره

یکشنبه

۹۷/۱۰/۲۳

۱۰:۳۰

۲

متون ادبی

سه شنبه

۹۷/۱۰/۲۵

۱۱

۳

اصول و مبانی ترجمه

پنج شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۱۰:۳۰

۴

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۱۶:۴۵

۵

زبان شناسی

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۱۴:۴۵

۶

تفسیر موضوعی قرآن

چهارشنبه

۹۷/۱۱/۰۳

۸:۳۰

۷

کاربرد موضوعی واژگان در مکالمه

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۸:۳۰