اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - ترم ۳

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - ترم ۳

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

شنبه

۹۷/۱۰/۱۵

۱۲

۲

فارسی

دوشنبه

۹۷/۱۰/۲۴

۸:۳۰

۳

خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه

چهارشنبه

۹۷/۱۰/۲۶

۱۳:۳۰

۴

کارگاه ترجمه متون رسمی

فارسی به انگلیسی و بالعکس

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۱۳

۵

کارگاه ترجمه آثار مکتوب

انگلیسی به فارسی و بالعکس

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۱۰:۳۰

۶

اصول نگارش

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۱۳:۳۰

۷

اخلاق حرفه ای

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۱۰:۳۰