اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

شنبه

۹۷/۱۰/۱۵

۱۶

۲

خواندن و درک مفاهیم پایه

یکشنبه

۹۷/۱۰/۲۳

۸:۳۰

۳

زبان خارجی عمومی

سه شنبه

۹۷/۱۰/۲۵

۸:۳۰

۴

اصول و روش ترجمه پایه

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۱۳

۵

کارآفرینی

سه شنبه

۹۷/۱۱/۰۲

۱۴

۶

دستور زبان پایه

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۱۰:۳۰