اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی پیشنیاز و افتاده مترجمی زبان نیمسال اول ۹۸-۹۷

برنامه زماني امتحانات دروس پیشنیاز نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

خواندن و درک مفاهیم

یکشنبه

۹۷/۱۰/۲۳

۸:۳۰

۲

اصول و روشهای ترجمه

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۱۳

۳

دستور زبان مقدماتی

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۱۰:۳۰

 

 

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

تک درس های دوره کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

دستور زبان مقدماتی

شنبه

۹۷/۱۰/۲۲

۱۰:۴۵

۲

ترجمه متون ساده

سه شنبه

۹۷/۱۱/۰۲

۸:۳۰