اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

تفسیر موضوعی قرآن

شنبه

۹۷/۱۰/۲۲

۱۰:۴۵

۲

آمار و کاربرد آن در حسابداری

یکشنبه

۹۷/۱۰/۲۳

۱۳:۳۰

۳

پژوهش عملیاتی(۱)

سه شنبه

۹۷/۱۰/۲۵

۸:۳۰

۴

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

پنج شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۸:۳۰

۵

زبان تخصصی(۲)

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۱۵

۶

اخلاق حرفه ­ای در تجارت

یکشنبه

۹۷/۱۰/۳۰

۱۳:۳۰

۷

ورزش(۱)

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۸:۳۰

۸

حسابداری منابع انسانی

چهارشنبه

۹۷/۱۱/۰۳

۱۴

۹

انسان در اسلام

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۱۳:۳۰

۱۰

انقلاب اسلامی ایران

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۱۶