اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

مدیریت مالی پیشرفته

شنبه

۹۷/۱۰/۲۲

۸:۱۵

۲

برنامه ریزی توسعه

دوشنبه

۹۷/۱۰/۲۴

۱۳

۳

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

چهارشنبه

۹۷/۱۰/۲۶

۱۰:۳۰

۴

مدیریت منابع انسانی

پنج شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۱۳

۵

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری(۲)

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۸:۱۵

۶

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۱۴:۴۵

۷

انقلاب اسلامی ایران

سه شنبه

۹۷/۱۱/۰۲

۱۰:۳۰

۸

انسان در اسلام

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۸:۳۰

۹

زبان تخصصی (۱)

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۱۶