اخبار و اطلاعیه ها

۲ آبان ۱۳۹۷

کارگاه با عنوان کارگاه آموزشی استفاده خلاقانه از ICT برای توانیابان با تکیه بر منابع آموزشی باز

گزارش تصویری
کارگاه با عنوان  کارگاه آموزشی استفاده خلاقانه از ICT برای توانیابان با تکیه بر
منابع آموزشی باز