اخبار و اطلاعیه ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

نکات مهم نحوه پرداخت شهریه در سامانه آموزش هم آوا

نکات مهم نحوه پرداخت شهریه در سامانه آموزش هم آوا

۱- توجـــّـــه: دانشجویان گرامی بعد از انجام انتخاب واحد در سامانه آموزشی هم آوا واریز ۱۵% شهریه به صورت آنلاین جهت ثبت نهایی انتخاب واحد الزامی می­باشد، در غیر اینصورت انتخاب واحد بعد از گذشت ۲ ساعت به صورت خودکار از سامانه آموزشی هم آوا حذف خواهد شد.

۲- توجـــّـــه توجـــّـــه سهم ۸۵% شهریه مرکز به صورت آنلاین از طریق سامانه آموزشی هم آوا قابل پرداخت می باشد لذا می بایست تا قبل از شروع کلاسهای درس (روز شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱) و حضور در جلسه اول دروس پرداخت گردد.

۳- لازم به ذکر است مجوز حضور دانشجو در کلاسهای درس با تایید واحد مالی مرکز انجام خواهد شد.

۴- دانشجویانی که قادر به پرداخت شهریه ۸۵% به صورت کامل در زمان مقرر نمی باشند می بایست قبل از حضور در کلاسهای درس با واحد مالی هماهنگی های لازم را به عمل آورند.

۵- توجـــّـــه توجـــّـــه دانشجویان لطفاً تا روز پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ به واحد مالی مرکز مراجعه نموده و حق بیمه حوادث دانشجویی را پرداخت نمایند.