اخبار و اطلاعیه ها

۱ شهریور ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجويان کارشناسی: آخرین مهلت ارائه گزارش واحد کارورزی

قابل توجه دانشجويان کارشناسی

آخرین مهلت ارائه گزارش واحد کارورزی ۱ و ۲  با استاد جناب آقای توسل (فقط به صورت ارسال ایمیل) تا روز دوشنبه ۱۲ شهریور ماه می باشد.

در صورت عدم ارائه گزارش نمره درس کارورزی صفر ثبت خواهد شد.