اخبار و اطلاعیه ها

۱ شهریور ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان کاردانی: آخرین مهلت ارائه گزارش واحد کارورزی

قابل توجه دانشجویان کاردانی:


آخرین مهلت ارائه گزارش واحد کارورزی۱ و۲ استاد سرکار خانم حسین مردی روز دوشنبه ۱۲ شهریور ماه تا ساعت ۱۶ می باشد.

در صورت عدم ارائه گزارش در زمان مقرر، نمره درس کارورزی صفر ثبت خواهد شد.