اخبار و اطلاعیه ها

۲۷ تیر ۱۳۹۷

اطلاعیه: زمان ثبت درخواست میهمان

اطلاعیه مهم

زمان ثبت درخواست میهمان برای نیمسال سوم تحصیلی (تابستان) ۹۷-۹۶ در سامانه آموزشی دانشگاه از تاریخ ۹۷/۰۴/۳۰ لغایت ۹۷/۰۵/۰۱ تمدید شده است.