اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ تیر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی: در خصوص واحد کارورزی

"قابل توجه دانشجویان گرامی"

طبق "ماده ۱۲ تبصره ۱۸" در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیمسال عادی رعایت سقف ۱۴ واحد الزامی است (۱۲ واحد درسی +۲ واحد کارورزی)، درصورت عدم اخذ واحدهای ارائه شده در نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ در طی ۴ نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل نخواهید شد.