اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی – ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی

سه شنبه

۹۷/۰۳/۰۸

۱۵:۳۰

۲

ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۰

۱۳:۳۰

۳

فرهنگ ملل

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۷

۱۴

۴

مکاتبات

سه شنبه

۹۷/۰۳/۲۹

۱۴

۵

آواشناسی لهجه های متداول

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۳۱

۱۰:۴۵

۶

اصول نگارش

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۸:۳۰

۷

تحلیل مقابله­ای

دوشنبه

۹۷/۰۴/۰۴

۹

۸

اصول و فنون مذاکره

چهارشنبه

۹۷/۰۴/۰۶

۸:۳۰

۹

انقلاب اسلامی ایران

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۱۵:۳۰

۱۰

کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۱۱