اخبار و اطلاعیه ها

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

دعوتنامه: موسسه کارگزار روابط عمومی برگزار می کند

دعوتنامه

موسسه کارگزار روابط عمومی برگزار می کند:
همزمان با گرامیداشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت
۱۴مکان: هتل بزرگ ارم ساعت
دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی رعد علاقه مند به حضور در این مراسم جهت ثبت نام تا روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت به دفتر آموزش دانشگاه مراجعه فرمایند