اخبار و اطلاعیه ها

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه بسیار مهم: درس کارورزی دو

اطلاعیه بسیار مهم

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که درس کارورزی۲ را اخذ نموده اند می رساند:

جهت ارائه گزارش درس کارورزی۲ می بایست طبق نظر استاد (که در جلسه توجیهی توسط اساتید اعلام شده است) گزارش را تکمیل و به استاد مربوطه ایمیل نمائید.

لازم به ذکر است در صورت وجود نیاز به راهنمایی مجدد در خصوص نحوه نگارش گزارش درس مذکور، به استاد مربوطه مراجعه نمایید.