اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی: آیین مذاکره در قراردادهای تجاری


سرفصل كارگاه آموزشي :
- الزامات و ضروريات در يك مذاكره
- گفتمان مؤثر در يك مذاكره
- واژگان كاربردي در مذاكره موفق
- ارتباط مؤثر با مذاكره كنندگان
- ديپلماسي رفتار ميان مذاكره كنندگان
- ابعاد مذاكره موفق در قراردادهاي تجاري
- ابعاد حقوقي ضروري در مذاكره قراردادهاي تجاري
- ويژگي هاي قراردادهاي تجاري
- ويژگي هاي طرفين مذاكره كننده


نكات قابل توجه:
روز و تاريخ برگزاري: سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۱
ساعت برگزاري: ۹الي ۱۲
هزينه كارگاه: ۱۲۰هزار تومان
مهلت ثبت نام: ۲۵ارديبهشت ماه
رعايت ضوابط و مقررات اماكن آموزشي الزامي است.
جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد شماره تلفن هاي ذيل تماس حاصل فرماييد.

شماره تلفن : ۰۹۲۰۳۱۸۴۷۸۲ (آقاي مهدوي)

لازم به ذكر است به شركت كنندگان در دوره گواهينامه مركز آموزش علمي كاربردي رعد ارائه خواهد شد