اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی: روش تحقيق در علوم انسانی -دوره پیشرفته پروپزال نویسی وپایان نامه ویژه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری


سرفصل كارگاه آموزشي :
- روش تحقيق
- روش شناسي متدولوژي
- رابطه روش تحقيق با روش شناسي
- شيوه هاي موضوع يابي در پايان نامه
- متغيريابي و رابطه ميان متغيرها در موضوعات پايان نامه
- رويكردها و رهيافت هاي نظري در روش تحقيق و پايان نامه
- ديدگاه هاي شناختي در پايان نامه ها و روش ها ي شناخت موضوعات و پديده ها
- روش هاي كمي و كيفي در تحقيق
- مأخذ شناسي و روش هاي مأخذ نويسي
- مشكلات و محدوديت هاي روش شناختي


نكات قابل توجه:
روز و تاريخ برگزاري: سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵
ساعت برگزاري: ۹الي ۱۳ (به همراه پذيرايي ميان وعده)
هزينه كارگاه: ۱۰۰هزار تومان
مهلت ثبت نام: ۱۹ارديبهشت ماه
رعايت ضوابط و مقررات اماكن آموزشي الزامي است.
جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد شماره تلفن هاي ذيل تماس حاصل فرماييد.

شماره تلفن : ۰۹۲۰۳۱۸۴۷۸۲ (آقاي مهدوي)
لازم به ذكر است به شركت كنندگان در دوره گواهينامه مركز آموزش علمي كاربردي رعد ارائه خواهد شد