اخبار و اطلاعیه ها

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

کارگاه مهارت هاي زندگي و حقوق زنانسرفصل كارگاه آموزشي :
- مهارت هاي زندگي و نقش زنان در تأمين نيازهاي خانواده
- مهارت هاي زنان در ايجاد آرامش در خانواده
- مهارت هاي زندگي
- نقش زنان در اداره شايسته خانواده
- نقش زنان در فعاليت ها و مشاركت هاي اجتماعي
- نيازهاي آموزشي در زنان
- زنان و مديريت فرهنگي خانواده
- حقوق زنان و تعامل با محيط كار


نكات قابل توجه:
روز و تاريخ برگزاري: يكشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۳
ساعت برگزاري: ۱۴الي  ۱۹ (به همراه پذيرايي ميان وعده)
هزينه كارگاه: ۱۰۰هزار تومان
مهلت ثبت نام: ۱۶ارديبهشت ماه
رعايت ضوابط و مقررات اماكن آموزشي الزامي است.
جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد شماره تلفن هاي ذيل تماس حاصل فرماييد.

شماره تلفن : ۰۹۲۰۳۱۸۴۷۸۲ (آقاي مهدوي)

لازم به ذكر است به شركت كنندگان در دوره گواهينامه مركز آموزش علمي كاربردي رعد ارائه خواهد شد