اخبار و اطلاعیه ها

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

اطلاعيه بسيار مهم: قابل توجه دانشجویانی كه تا کنون انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا ثبت ننموده اند

اطلاعيه بسيار مهم: قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویانی كه تا کنون انتخاب واحد خود را در سامانه  هم آوا ثبت ننموده اند می توانند حداكثر تا روز سه شنبه ۱۵  اسفند از ساعت ۹ الی ۱۵  به واحد آموزش و مالی مراجعه كنند.
با توجه به اينكه این زمان آخرين فرصت بعد از تمديد ستاد مركزی دانشگاه جامع علمی كاربردی می باشد در صورت عدم ثبت نام عواقب بعدی به عهده شخص دانشجو می باشد.