اخبار و اطلاعیه ها

۱۸ بهمن ۱۳۹۶

توجه:فرصت مجدد برای انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷

فرصت مجدد برای انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷

 

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در موعد مقرر نگردیده اند می بایست از ۲۰ لغایت ۲۲ بهمن

ماه نسبت به انتخاب واحد در سامانه اقدام نمایند.

*لازم به ذکر است عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد در این بازه زمانی بر عهده دانشجو می باشد.