اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی مدیریت فرهنگی ورزشی ترم ۴

برنامه درسي دوره کارشناسی مدیریت فرهنگی ورزشی ترم ۴

نيمسال دوم تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

انسان در اسلام

خانم زینعلی

۱۴- ۱۲

۲

دوشنبه

مدیریت بورس

آقای محمودآبادی

۱۶- ۱۴

۳

دوشنبه

طراحی دکور و غرفه آرایی

خانم اکبرپور

۱۸:۳۰- ۱۶

۴

چهارشنبه

مدیریت فرهنگی- ورزشی

آقای دکتر جمالی

۱۰- ۸

۵

چهارشنبه

مدیریت تشریفات،رویدادها و جشنواره های فرهنگی- ورزشی

خانم تاج زادمهر

۱۲:۳۰- ۱۰

۶

چهارشنبه

روش تحقیق

خانم علیزاده

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۷

چهارشنبه

روابط بین الملل فرهنگی-ورزشی

خانم علیزاده

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۸

چهارشنبه

کارگاه ارتباط تصویری

خانم اکبرپور

۱۸:۴۰- ۱۶:۳۰

۹

چهارشنبه

کارورزی (۲)

خانم عنبری

**