اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه امتحانات: ماده (۵) شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه

اطلاعیه امتحانات

 

** دانشجویان گرامی، طبق ماده (۵) شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه

۱-  چنانچه دانشجویی در امتحانات غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.(جز در موارد خاص)

۲-  مسافرت در طول امتحانات پایان نیمسال، دلیل موجهی برای غیبت نخواهد بود و غیبت بر این مبنا غیر موجه است.

۳-  چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری، بستری در بیمارستان و یا بروز هرگونه حادثه ای، قادر به شرکت در جلسه امتحان نباشد می بایست حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت واحد آموزش مرکز را در جریان قرار دهد.


با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان گرامی