اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه امتحانات: ماده (۶) شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه

اطلاعیه امتحانات

  • دانشجویان گرامی، طبق ماده (۶) شیوه نامه برگزاری امتحانات

    دانشگاه، جهت حضور در جلسه امتحان به همراه داشتن کارت شناسایی و دانشجویی الزامی می باشد.

  • دانشجویان گرامی لازم به ذکر است، جهت ارتقاء هرچه بهتر کیفیت برگزاری امتحانات تمامی دانشجویان می بایست برنامه هفتگی خود را به همراه داشته باشند.