اخبار و اطلاعیه ها

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

روند تسویه حساب جهت انجام مراحل صدور گواهینامه موقت

قابل توجه فارغ التحصیلان

جهت انجام مراحل صدور گواهینامه موقت

کاردانی وکارشناسی، طبق اطلاعیه صادر شده

در سایت مرکز اقدام نمایند.