اخبار و اطلاعیه ها

۳۰ آبان ۱۳۹۶

برگزاری سومین جلسه همفکری رؤسای مراکز علمی- کاربردی استان تهران

برگزاری سومین جلسه همفکری رؤسای مراکز علمی- کاربردی استان تهران


سومین جلسه همفکری رؤسای مراکز علمی- کاربردی استان تهران با حضور دکتر فرامرز اکرمی، مهندس احمد میرزاخانی، دکتر حسین علاقه بند و دیگر رؤسای مراکز علمی کاربردی هم اکنون در مرکز علمی-کاربردی رعد در حال برگزاری است.