اخبار و اطلاعیه ها

۹ آبان ۱۳۹۶

اطلاعیه مهم: جهت ثبت نام کمک هزینه پیاده روی اربعین حسینی

اطلاعیه


با توجه به آغاز پیاده روی اربعین حسینی توسط دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبه ستاد اربعین دانشگاه مقرر گردیده کمک هزینه ای به دانشجویانی که در پیاده روی اربعین شرکت مینمایند اهداء گردد. بنابراین دانشجویان محترم می توانند جهت بهره مندی به سامانه ثبت نام به آدرس  Info.uast.ac.ir/arbaeen مراجعه نمایند.